Monthly Archives: October 2011

Ootused õppejõuna kursusele “haridustehnoloogia praktika”

Sel sügisel käivitub esimest korda haridustehnoloogia õppeakava kursus “haridustehnoloogia praktika”. Pean seda natuke enda lapseks, kuna kursuse ülesehitus ja kursus on olnud minu vastutada, kuigi muidugi on siia kaasatud ka teised õppekavaga seotud õppejõud. Kuigi olen läbi viinud lühikesi paaritunniseid koolitusi õpetajatele, täiesti veebipõhiseid kursuseid õppejõududele ja olnud kaasõppejõud bakalaureusetudengitele, pole ma olnud vastutav õppejõud tasemeõppes.

Kursusel on küll vaid kaks kontaktkohtumist, kuid ideaalis toimub kümne nädala vältel intensiivne suhtlus ja töö e-õppe toel. Esimene kohtumine oli ära ja see oli minu silmis väga positiivne. Ma nö õppisin endale kõik üliõpilased selgeks – kes nad on ja mis ootustega nad praktikale lähevad. See annab mulle ka parema aluse, kui ma nende praktikapäevikuid loen jooksvalt, kuna nad on mul selgelt silme ees.

Sel nädalal sõnastavad üliõpilased oma praktika eesmärgid ning mis ootused neil praktikale on. Seoses sellega, et mulle see kursus, need osalejad ja meie väike kogukond korda läheb, teen ma sama:

– eelkõige ootan ma, et üliõpilased tõesti praktika jooksul õpivad, arendavad oma reflektiivse õppimise oskusi ning praktikast on neile kasu nii oma arengu jaoks üldiselt kui ka magistritöö jaoks;
– veel ootan ma, et kursuse raames leiaks aset dialoog üliõpilaste vahel ja minu ning üliõpilaste vahel;
– ma loodan, kuigi mõistan, et see on keerulisem, et vestluses osaleksid ka praktikajuhendajad praktikakohast:
– ma olen lubanud üliõpilastele, et lisaks minule, hakkab ülikooli poolt aegajalt tagasisidet andma neile ka nö ekspert, ehk keegi, kes on pädev hindama seda tegevust, mida üliõpilane praktika raames läbi viib.
– ma loodan, et ma õppejõuna oskan olla üliõpilastele toetav ning suunav. Selleks jälgin ma hoolega nende veebipõhiseid praktikapäevikuid ja lisaks jooksvale tagasisidele ning küsimustele, loodan ma märgata, kui keegi on teelt eksinud ning ta tagasi rajale aidata.

Advertisements